Vizyonumuz (Büyük Ülkü’müz)

Farklı meslek grubu temsilcilerinin oluşturduğu bir sivil toplum örgütü olarak; çağımız koşullarının zorladığı değişim sürecinde ülkemiz geleceğinin, insanımızın refah ve mutluluğunu artıran doğrultuda şekillenmesine katkıda bulunma gayesiyle;
Bireysel ve toplumsal sorun çözme kabiliyetimizi geliştirmek; bunun için bir düşünce kuruluşu gibi faaliyette bulunmak.
Bu kapsamda, işi, konumu, mevkisi ne olursa olsun bütün düşünen bireylerin, amaçlarımızın gerçekleşmesine az veya çok, mutlaka olumlu katkıda bulunabileceğine inanıyoruz.


Hit Counter provided by criminal attorney Orange County