Derneğimizin Temel Amacı

Toplumsal sorunlarımızın kökenlerine inerek çözüm arama yaklaşımını geliştirmek; sorunlara bu yolla çözüm üretmenin etkinliğini gösteren örneklerin o alanda etkili kişi ve kuruluşlara tanıtılması yoluyla topluma kazandırılmasını kolaylaştırmaktır.
Buna paralel olarak, kendisi sorun yaratan sorun çözme araçları yerine çağımızın gelişmiş toplumlarında kullanılan gelişmiş sorun çözme araçlarının tanıtımı ve kullanımını yaygınlaştırarak; insanımızın yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktır.


Hit Counter provided by criminal attorney Orange County