Sizin İçin Seçtiklerimiz

Doğal Ortamda Bütünsel Eğitim

Doğal Ortamda Bütünsel Eğitim egitim

Dostlara Açık Mektup: Kısa-vade Tuzağı!

açık mektup

Değerli dostlar,

Vaktinin bir bölümünü, toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerle iletişim için kullanan birisi olarak bir gözlem ve ona dayalı bir düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bardakların yarısını dolu ya da boş olarak gören kesimler hakkında bir yargıda bulunmak niyetinde değilim.

Şunu peşin olarak kabul ediyorum ki, her iki kesim içinde de, gerçekleri görmesine ya da en azından sezmesine karşın, özel niyetleri, durumları ya da algılama yetenekleri nedeniyle farklı tutumlar içinde olabilecekler olabilir. Bunun yüzdesini bilememekle birlikte ihmal edilebilir olduklarını seziyor, bu küçük yüzdenin dışındakilerin halis niyetler taşıdıklarını kabul ediyorum.

Bu geniş toplum kesimi içinde herkes kendi dünya görüşüne göre bardağın ne kadarının dolu olduğunu tanımlayabilir. Ben –her ne kadar ise- boş olan bölümünün dolabilmesi için çaba harcayanlar açısından, kendimin de benimseyip uyguladığım yaklaşımımı açıklamak istiyorum.

Otoriteye İtaat Deneyi

Ünlü psikolog Stanley Milgram’ın gerçekleştirdiği ‘otoriteye itaat deneyi’nin Fransızca versiyonu. Ayrıca hiçbir sözü kaçırmama adına tekrar tekrar izlenmeye ve üzerinde düşünmeye değer bir deney.

Final Sorusu – Video

Taksim Gezi Parkı Olaylarının Nedenlerinin İrdelenmesi

Gezi Parkı olayları ilk defa karşılaşılan bir toplumsal olay gibi görünse de, aslında çeşitli kisveler altında çok sık olarak ortaya çıkan bir durumdur. Şablon’un aşamaları şöyledir:

1. Biz bir sorun yaratırız ya da önümüze bir sorun konulur ,
2. Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) yetmezliği nedeniyle sorunu çözemeyiz,
3. Yurt içi ve dışındaki çeşitli niyet sahipleri bu çözüm yetmezliğini kullanarak sorunu derinleştirir ve kendi amaçlarına katkı sağlamaya çalışırlar –ki bu süreç yerçekimi kadar doğal sayılmalıdır-,
4. Bu sürecin doğallığını ve temel nedenin Sorun Çözme Kabiliyeti’mizin yetersizliği gerçeğini reddedip, iç ve dış düşmanlarımızın komplo kurduğunu iddia eder, onları aşağılar, cezalandırırız,
5. Böylece, evvelce karşımızda olmayanları da kendimize muhalif hale getiririz,
6. Sorun Kimyası uyarınca yeni sorunlar üremeye başlar,
7.  2.adıma git

Liebig Minimum Yasası

BitkiBir bitki, sağlıklı olarak yaşayabilmesi için  topraktan alması gereken maddeleri, bunlardan en eksik  olana göre  azaltarak alır.
Bu yasa tüm organizmalar için geçerlidir. Bir bitki, bir hayvan, bir insan ya da bir toplum, tüm mevcut girdileri en eksik olana göre tüketir…

Story of Stuff (Türkçe Alt Yazılı)

Story of Stuff – 1. Parça

“Bitmeyen Oyun” Kitabından alıntılar

Metin Aydoğan’ın kitabından (Syf: 136 – 143)  alıntılar.

ABD yönetiminin “askeri yeteneklerini” her alanda kullanacağını gösteren en iyi örnek, 2001 Şubatında ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen bir yasa önerisidir. Bu öneri, gelinen noktanın gerçek boyutunu göstermektedır. Georgia Eyaleti milletvekili Bob Barr, “Gerekirse Kişilere Yönelik Suikast Düzenlenmesine Olanak Vermek İçin” bir yasa teklifi hazırladı ve The Washington Times Gazetesi’ne şunları söyledi: “Kendimizi kandırmayalım. Yakın tarihimizde görüldüğü gibi ABD, gerektiğinde   çıkarlarını korumak   için; dünyanın her yerinde, her şeyi yapmaya hazırdır. Benim tasarım yasalaşırsa, gerektiğinde suikast düzenlenebilmesine yönelik yasal boşluğu dolduracaktır.” 30


Hit Counter provided by criminal attorney Orange County