Paylaştıklarımız

Hiçbir Zaman Gücünüzü ve Yapabileceğinizi Küçümsemeyin

“Ben ne yapabilirim ?” diye düşünmeyin. Bakın, seyredin:

Sigara İçen Çocuk – Video

Ekmeğimizi ve geleceğimizi israf etmeyelim…

ekmekEkmek israfını önlemede yararlanılacak etkin bir yöntem: Bayat Ekmekle yapılan yemek tarifleri… (Yazının sonunda verilen linklerden tariflere erişebilirsiniz)

http://www.ekmekisrafetme.com/Pages/HaberDetay.aspx?haberId=446 ;

http://www.ekmekisrafetme.com/UploadResim/EkmekYayinlar/TurkiyedeEkmekIsrafi
.pdf

Yukarıdaki linklerdeki verilerden görüleceği üzere Toprak Mahsulleri Ofisi, ”Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile Ekmek İsrafı ve İsraf Üzerinde Etkili Olan Faktörler” adıyla, ekmek israfının biçimi ve nedenlerini ortaya koyan bir araştırma yaptırmış. Aşağıda alıntılar yaptığımız Rapor, bir toplumsal yaramıza ışık tutmakta; bireyleri, kurum ve kuruluşları konuya ilgi göstermeye davet etmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre ülkemizde; günde 25.295, yılda 9,2 milyon ton ekmek üretilmektedir. Bu oran günde 101 milyon, yılda 37 milyar adet ekmeğe denk gelmektedir. Buna mukabil günde 95 milyon adet ekmek tüketilirken, 6 milyon adet ekmek israf edilmektedir. Buna göre ülkemizde yıllık 1,546 milyar TL değerinde 2,1 milyar adet ekmek israf edilmektedir.

Sorun Çözme Kabiliyeti Üzerine Söyleşi

Sorun ÇözmeBirey veya toplum, yaşamı boyunca Çevre ile uyum sağlama çabası içindedir. Tabii bu uyumda temel güdü, güvenliğini ve refahını tehdit eden tehlikelerden korunmak; olanaklar elverdiği ölçüde daha güçlü bir duruma ulaşmaktır.

Çevre denildiğinde en geniş anlamıyla, insanları, hayvanları, bitki ve doğal ortamı ile birlikte bir bütün olarak, ekosistem anlaşılmalıdır. Toplum açısından ise Çevre’yi, diğer toplumları da hesaba katarak düşünmek gerekir.

Çözemeyeni Çözerler TV Söyleşi Programlarının Videosu

Çözemeyeni Çözerler

Çözemeyeni çözerler TV söyleşi programlarının videosuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=224

 


Hit Counter provided by criminal attorney Orange County